Oferta

Elfort jest firmą działającą na rynku budowlanym w branży elektroenergetycznej. Firma świadczy usługi w dwóch sektorach:

Sektor inżynieryjno - doradczy

Doradztwo kontraktowe, kierowanie robotami elektroenergetycznymi, ułatwianie kontaktów w branży elektroenergetycznej.   

 1. Świadczenie usług kierownika robót, inspektora nadzoru lub projektanta branży elektrycznej (pełne uprawnienia budowlane, uprawnienia górnicze oraz E, D do 15kV +pomiarowe).
 2. Świadczenie usług doradztwa kontraktowego;
  • przygotowanie umów na wykonawstwo budowlane,
  • doradztwo w zakresie FIDIC,
  • przygotowanie pism, wystąpień, wniosków, protokołów.
 3. Nawiązywanie współpracy z innymi firmami;
  • Projektowymi,
  • Generalnymi Wykonawcami,
  • Podwykonawcami (oddelegowywanie ludzi, sprzętu).
 4. Ekspertyzy elektrotechniczne

co wraz z dużą wiedzą i doświadczeniem gwarantuje profesjonalne rozwiązywanie zagadnień inżynieryjno – doradczych w zakresie branży ekektroenergetycznej rynku budowlanego

Sektor wykonawczy

Projektowanie i wykonawstwo elektryczne.

 1. Zasilanie placów budów
 2. Instalacje elektryczne:
  • Instalacje elektryczne mieszkaniowe/domowe
  • Instalacje odgromowe
 3. Naprawa kabli zasilających i zakładanie muf kablowych
 4. Pomiary elektryczne (do wszystkich pomiarów wystawiane są protokoły pomiarów:
  • Pomiary elektryczne instalacji
  • Pomiary oraz inspekcje kabli zasilających, rozdzielnic
  • Kompleksowa obsługa firm w zakresie zarządzania sprzętem elektrycznym. Badania elektronarzędzi, przedłużaczy
  • Kompleksowe pomiary placu budowy
 5. Wykonywanie kanałów technologicznych, układanie kabli telekomunikacyjnych, światłowodów
 6. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych
  (w oparciu o USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 62)
 7. Projektowanie

 

Script logo