Realizacje

SEKTOR INŻYNIERYJNO – DORADCZY:

„Budowa Obwodnicy Inowrocławia km 4,9 do 22,9”

 • przedstawicielstwo Generalnego Wykonawcy, kierowanie branżą elektryczną i telekomunikacyjną
 • wycena robót, wybór Podwykonawców, negocjacje, relacje z Inwestorem - przygotowywanie i sprawdzanie dokumentów kontraktowych,
 • pełnienie obowiązków kierownika robót branży elektrycznej 05.2015r. praca na zlecenie firmy „PBDiM Kobylarnia S.A.” 03.2015 – obecnie

„Rozbudowa fabryki LG we Wrocławiu”

 • przedstawicielstwo Generalnego Wykonawcy, relacje z Inwestorem, kierowanie branżą elektryczną i telekomunikacyjną
 • prowadzenie spotkań z inwestorem, mediacje (w języku angielskim)
 • wycena robót, wybór Podwykonawców, negocjacje,
 • przygotowywanie i sprawdzanie dokumentów kontraktowych, praca na zlecenie firmy „Mirbud S.A. 06.2014 – 02.2015

„Budowa centrum biurowego Kaufland Polska we Wrocławiu”

 • przedstawicielstwo Generalnego Wykonawcy, kierowanie branżą elektryczną i telekomunikacyjną
 • wycena robót, wybór Podwykonawców, negocjacje, relacje z Inwestorem
 • przygotowywanie i sprawdzanie dokumentów kontraktowych, praca na zlecenie firmy „Mirbud S.A. 09.2014 – 02.2015

„Kontynuacja Budowy Autostrady A-1 Odcinek I i II: od km 151+900 do km 186+366”

 • kierowanie branżą elektryczną i telekomunikacyjną
 • wycena robót, wybór Podwykonawców, negocjacje,
 • przygotowywanie i sprawdzanie dokumentów kontraktowych,
 • pełnienie obowiązków kierownika robót branży elektrycznej 10.05.2013r. praca na zlecenie firmy „PBDiM Kobylarnia S.A.” 03.2013 – 06.2014

 

 • kierowanie działem elektrycznym i telekomunikacyjnym, relacje z Inwestorem
 • wycena robót, wybór Podwykonawców, negocjacje,
 • przygotowywanie i sprawdzanie dokumentów kontraktowych,
 • podejmowanie decyzji dot. realizacji kontraktów w zakresie prowadzonej branży,
 • bezpośredni nadzór prac na kontraktach
 • kierownik robót główne kontrakty: budowa autostrady A1 odc.1,2,3 od Torunia do Kowala 63,8km, budowa S5 obwodnica Bojanowa i Rawicza, kontrakt DK1 odc 1,2 i inne. praca na zlecenie firmy „Aprivia S.A.” 09.2010 – 10.2012r.

1.09.2010 – 31.08.2011 „PBG S.A.” - Kierownik robót elektrycznych i akpia, Asystent projektanta

 • doradztwo i pomoc w przygotowaniach do kontraktów energetycznych (głównie budowy dwóch bloków węglowych o łącznej mocy 1800 MW.- wartość ok. 10 mld zł),
 • doradztwo w sprawach energetycznych na kontraktach drogowych.

2.01.2010 – 30.11.2011 „Baumal sp. z o.o” - Kierownik robót branży elektrycznej

 • nadzorowanie prac dotyczących branży elektrycznej,
 • doradztwo kontraktowe; kontrakty: „„Zespół Hotelowo-Rekreacyjny z Parkingiem”, „Projekt LMG Ośrodek centralny, Strefy przyodwiertowe, Rurociągi i inne.” – praca weekendowa umowa - zlecenie

2.02.2009 – 31.08.2010 „PBG S.A.” - Z-ca dyrektora kontraktu Świnoujście ds. elektroenergetycznych, automatyki i teletechniki, Kierownik robót elektrycznych i AKPiA, Asystent projektanta

 • organizacja i nadzór nad realizacją zadania, koordynacja zadania,
 • bezpośredni nadzór w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej kontrakt: Budowa osiedla mieszkalno usługowo handlowego w Świnoujściu.

17.04.2006 – 1.02.2009 „PBG S.A.” - Inżynier budowy branży akp aie

 • nadzór nad realizacją zadania na budowie w zakresie branży akp aie,
 • koordynacja i współudział w przygotowaniu kontraktu; kontrakty: „Rozbudowa bazy paliwowej w Rejowcu Poznańskim”, „Budowa osiedla mieszkalno usługowo handlowego w Świnoujściu”, „Budowa instalacji oczyszczania glikolu dla kontenerowca pływającego w Gdańsku”.

20.06.2005 – 20.11.2005 „SM2G” (praca we Francji) d’Ingenieur electronicien debutant (Inżynier elektronik)

 • diagnoza i usuwanie problemów elektroniki oraz problemów związanych z oprogramowaniem żurawi samojezdnych,
 • prace biurowe związane z organizacją pracy zespołu, współpraca z serwisem firmowym.

SEKTOR WYKONAWCZY:

projektowanie i wykonawstwo elektryczne:

 1. Zasilanie placów budów
 2. Instalacje elektryczne:
  • Instalacje elektryczne mieszkaniowe/domowe
  • Instalacje odgromowe
 3. Naprawa kabli zasilających i zakładanie muf kablowych
 4. Pomiary elektryczne (do wszystkich pomiarów wystawiane są protokoły pomiarów:
  • Pomiary elektryczne instalacji
  • Pomiary oraz inspekcje kabli zasilających, rozdzielnic
  • Kompleksowa obsługa firm w zakresie zarządzania sprzętem elektrycznym. Badania elektronarzędzi, przedłużaczy
  • Kompleksowe pomiary placu budowy
 5. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych (w oparciu o USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 62)
 6. Projektowanie
Script logo