Sektor inżynieryjno - doradczy

Doradztwo kontraktowe, kierowanie robotami elektroenergetycznymi, ułatwianie kontaktów w branży elektroenergetycznej.   

 1. Świadczenie usług kierownika robót, inspektora nadzoru lub projektanta branży elektrycznej (pełne uprawnienia budowlane, uprawnienia górnicze oraz E, D do 15kV +pomiarowe).
 2. Świadczenie usług doradztwa kontraktowego;
  • przygotowanie umów na wykonawstwo budowlane,
  • doradztwo w zakresie FIDIC,
  • przygotowanie pism, wystąpień, wniosków, protokołów.
 3. Nawiązywanie współpracy z innymi firmami;
  • Projektowymi,
  • Generalnymi Wykonawcami,
  • Podwykonawcami (oddelegowywanie ludzi, sprzętu).
 4. Ekspertyzy elektrotechniczne

co wraz z dużą wiedzą i doświadczeniem gwarantuje profesjonalne rozwiązywanie zagadnień inżynieryjno – doradczych w zakresie branży ekektroenergetycznej rynku budowlanego

Script logo