Uprawnienia i certyfikaty

Certyfikaty:

 • 21-28.01.2011 AutoCAD 2011 - certyfikat ECDL
 • 20-21.06.2009 Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008
 • 15-24.10.2008r. Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe i obejmujące tematykę: „Prawo Budowlane
 • 11.12.1.2007 Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe i obejmujące tematykę: „Prawo Budowlane - Wybrane zagadnienia „
 • 24-28.07.2006r. Certyfikat „Obsługa programu Norma PRO” z zakresu tworzenia czytania i korygowania kosztorysów
 • 2-3.03.2006r. Certyfikat z zakresu profesjonalnej obsługi klientów:„ Dla Zaawansowanych Handlowców”
 • 6.2004 Certyfikat „Ekonomiczna i Techniczna Wiedza w Zakresie Sektora Inżynierii Energetycznej UE” prowadzony przez Europejską Komisję JMP 2002

Uprawnienia:

 • Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Uprawnienia Górnicze – Dozór Niższy w specjalności elektrycznej – dot. zakładów górniczych wydobywających otworami wiertniczymi ropę naftową i gaz ziemny
 • Uprawnienia Elektryczne – Świadectwo Kwalifikacyjne E,D (eksploatacja, dozór - do 30kV, pomiary elektryczne),
 • prawo jazdy kategorii A,B
Script logo