Home

 • Sektor inżynieryjno - doradczy

  Doradztwo kontraktowe, kierowanie robotami elektroenergetycznymi, ułatwianie kontaktów w branży elektroenergetycznej.   

  1. Świadczenie usług kierownika robót, inspektora nadzoru lub projektanta branży elektrycznej (pełne uprawnienia budowlane, uprawnienia górnicze oraz E, D do 15kV +pomiarowe).
  2. Świadczenie usług doradztwa kontraktowego;
   • przygotowanie umów na wykonawstwo budowlane,
   • doradztwo w zakresie FIDIC,
   • przygotowanie pism, wystąpień, wniosków, protokołów.
  3. Nawiązywanie współpracy z innymi firmami;
   • Projektowymi,
   • Generalnymi Wykonawcami,
   • Podwykonawcami (oddelegowywanie ludzi, sprzętu).
  4. Ekspertyzy elektrotechniczne

  co wraz z dużą wiedzą i doświadczeniem gwarantuje profesjonalne rozwiązywanie zagadnień inżynieryjno – doradczych w zakresie branży ekektroenergetycznej rynku budowlanego

 • Sektor wykonawczy

  Projektowanie i wykonawstwo elektryczne.

  1. Zasilanie placów budów
  2. Instalacje elektryczne:
   • Instalacje elektryczne mieszkaniowe/domowe
   • Instalacje odgromowe
  3. Naprawa kabli zasilających i zakładanie muf kablowych
  4. Pomiary elektryczne (do wszystkich pomiarów wystawiane są protokoły pomiarów:
   • Pomiary elektryczne instalacji
   • Pomiary oraz inspekcje kabli zasilających, rozdzielnic
   • Kompleksowa obsługa firm w zakresie zarządzania sprzętem elektrycznym. Badania elektronarzędzi, przedłużaczy
   • Kompleksowe pomiary placu budowy
  5. Wykonywanie kanałów technologicznych, układanie kabli telekomunikacyjnych, światłowodów
  6. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych
   (w oparciu o USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 62)
  7. Projektowanie

   

Script logo